Mức Giá Trần/Sàn Hàng Ngày

Bảng này thống kê mức giá trần và giá sàn của từng cặp tiền, thời điểm chạm đỉnh và đáy, cũng như tỉ lệ giữa biên độ giao động trên toàn bộ giá.

Dữ liệu được cung cấp bởi:


Dukascopy là một sàn giao dịch forex theo mô hình ECN và là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trong thị trường forex.

Mở tài khoản thật   |   Mở tài khoản Demo