Máy tính mức Lỗ - Lãi cơ bản

Khi giao dịch với điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh đã xác định, đôi khi bạn sẽ tự hỏi nếu vào lệnh với khối lượng hoặc số tiền vào lệnh như vậy thì lỗ hay lãi là bao nhiêu? Chiếc máy tính này được tạo ra để trả lời câu hỏi trên của bạn. Ngoài ra, nó còn kết hợp luôn cả tính năng của máy tính khối lượng, margin và giá trị pip. Đây là một công cụ rất hiệu quả trong việc tính toán nhanh chóng kết quả của một giao dịch.