Máy tính số Lot, Margin và giá trị Pip

Khối lượng giao dịch luôn luôn tỉ lệ thuận với số tiền Margin cần thiết để vào lệnh. Bạn càng giao dịch với khối lượng lớn thì số tiền cần thiết để vào lệnh càng cao, và ngược lại. Công cụ máy tính này sẽ tính toán 1 trong 2 thông số trên dựa trên dữ liệu của thông số còn lại. Đồng thời nó cũng cho biết giá trị của 1 pip đối với với khối lượng và tiền margin tương ứng. Đây là công cụ "3 trong 1" rất hữu ích để bạn tính toán những thông số cơ bản nhất của một giao dịch.