Máy tính các mức Pivot

Sử dụng hệ thống điểm Pivot trong giao dịch là một cách khá phổ biến trong thị trường Forex. Mặc dù đã phổ biến, phương pháp này vẫn tỏ ra khá hiệu quả và có nhiều trader đã thành công với nó.

Hệ thống điểm Pivot bao gồm 7 ngưỡng kỹ thuật: 3 ngưỡng hỗ trợ, 3 ngưỡng kháng cự và ngưỡng tại chính điểm Pivot. Trong đó, 3 ngưỡng quan trọng nhất là ngưỡng hỗ trợ 1, ngưỡng kháng cự 1 và ngưỡng tại điểm Pivot. Các ngưỡng này được tính toán dựa trên số liệu giá của ngày hôm trước (hoặc tuần trước, hoặc tháng trước): Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa.

Có 3 phương pháp chính để tính các điểm Pivot: Pivot thông thường, Woddie và Fibonacci. Phương pháp Pivot thông thường là phương pháp phổ biến nhất, còn 2 phương pháp kia ít thông dụng hơn. Công cụ dưới đây cho phép bạn tính các ngưỡng Pivot theo tất cả các phương pháp cùng một lúc.

Dữ liệu được cung cấp bởi:


Dukascopy là một sàn giao dịch forex theo mô hình ECN và là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trong thị trường forex.

Mở tài khoản thật   |   Mở tài khoản Demo