Chỉ Số Tăng Giá & Mất Giá

Chỉ số tăng giá & mất giá (thuật ngữ chuyên môn là Movers & Shakers) là tỉ lệ % tăng hoặc giảm giá của một sản phẩm trên thị trường tài chính trong một khung thời gian hiện tại so với cùng khung thời gian trước đó.

Bảng này thống kê 10 sản phẩm giao dịch tăng và giảm giá mạnh nhất trong từng khung thời gian. Với công cụ này, bạn có thể có được cái nhìn tổng quan về tình hình biến động của toàn bộ thị trường, cặp nào đang biến động lên/xuống, với cường độ bao nhiêu với các khung thời gian ngắn và dài hạn khác nhau.

Các cặp tiền tệ

Các sản phẩm giao dịch khác

Dữ liệu được cung cấp bởi:


Dukascopy là một sàn giao dịch forex theo mô hình ECN và là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trong thị trường forex.

Mở tài khoản thật   |   Mở tài khoản Demo