Chỉ Số Tâm Lý Thị Trường

Để nắm được tâm lý thị trường đối với một cặp tiền thì cần biết nó đang được mua hay bán nhiều hơn và ai là người mua, ai là người bán. Tuy nhiên, việc tổng hợp tất cả các giao dịch trên toàn bộ thị trường forex trên toàn thế giới là điều không thể vì thị trường forex là thị trường phi tập trung, không một cơ quan hay tổ chức nào có thể nắm chính xác toàn bộ các giao dịch trên thị trường. Do đó, việc đánh giá thị trường bằng dữ liệu của các sàn giao dịch lớn là khả dĩ nhất.

Chỉ số tâm lý thị trường này được tập hợp từ các giao dịch diễn ra ở SWFX (Swiss Forex Bank & Marketplace) hay còn có tên khác là Dukascopy, một ngân hàng điều hành sàn giao dịch chủ lớn nhất Thụy Sĩ. Chỉ số dựa trên thông tin về tỉ lệ các lệnh Mua/Bán từng cặp tiền của nhóm cung cấp thanh khoản (Liquidity providers) và nhóm tiêu thụ thanh khoản (Liquidity consumers).

Liquidity consumers: Nhóm tiêu thụ thanh khoản là nhóm các đối tượng giao dịch dựa trên tỉ giá được đưa ra thị trường bởi nhóm cung cấp thanh khoản. Nhóm này bao gồm các khách hàng cá nhân (như chúng ta), các sàn giao dịch (chủ và thứ cấp), các công ty và quỹ đầu tư. Tỉ số tâm lý mua/bán của nhóm này thể hiện tỉ lệ tổng thể của toàn bộ các lệnh đang được mở của tất cả các đối tượng trong nhóm.

Liquidity providers: Nhóm cung cấp thanh khoản là nhóm đưa tỉ giá giao dịch ra thị trường cho nhóm tiêu thụ thanh khoản. Nhóm này bao gồm các thị trường giao dịch tập trung và các ngân hàng liên tục đưa ra giá bid và ask theo nhu cầu của mình. Chỉ số của nhóm này luôn luôn đảo ngược với chỉ số của nhóm tiêu thụ bởi vì mỗi lệnh giao dịch được khớp đều có một lệnh đối ứng ở phía bên kia, thông qua hệ thống SWFX.

     

Dữ liệu được cung cấp bởi:


Dukascopy là một sàn giao dịch forex theo mô hình ECN và là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trong thị trường forex.

Mở tài khoản thật   |   Mở tài khoản Demo